Opci uvjeti

 1. Naručitelj prihvća ponudu Dragomir Gabrić d.o.o. Prijava je izvršena kada Dragomir Gabrić d.o.o. primi od Naručitelja pravilno popunjenu i potpisanu prijavnicu.
 2. Dragomir Gabrić d.o.o. Naručiteljima omogućava popust od 10% za 3 ili više osoba iz istog poduzeća prijavljenih na isto predavanje odnosno seminar.
 3. Iznos investicije za sudjelovanje na predavanju/seminaru je ugovoreni, a uključuje mjesto za prijavljenu osobu, stručno vođenje predavanja/seminara, sve pisane materijale, ručak te osvježavajuće napitke u pauzama. Troškove smještaja, prijevoza i ostalih vezanih usluga snosi sam Naručitelj.
 4. Za prijave sudionika Naručitelj se obvezuje da će po ispostavljenoj ponudi uplatiti ukupan iznos na račun Dragomir Gabrić d.o.o. prije održavanja predavanja/seminara. Račun se ispostavlja po izvršenoj usluzi.
  Reiffeisen Bank, žiro račun broj: 2484008 –1105603917
  Vrijednosti na prijavnici ne ukjučuje PDV.
 5. Ukoliko prijavljeni sudionik nije u mogućnosti sudjelovati u prijavljenom programu, Naručitelj može umjesto njega poslati zamjenu, uz prethodnu pisanu obavijest Dragomir Gabrić d.o.o. poslovnom savjetovanju.
 6. Od prijave se može odstupiti pisanom izjavom predanom Dragomir Gabrić d.o.o. najkasnije 7 dana prije održavanja programa.
 7. U slučaju kasnog odustajanja, vezano za točku 6. Općih uvjeta, Dragomir Gabrić d.o.o. pridržava pravo zaračunavanja naknada i troškova u visini 500,00 kn + PDV, a vezano za kasno odustajanje.
 8. U slučaju zakašnjelog plaćanja ispostavljenih računa, za svaki dan kašnjenja bit će obračunata zakonska zatezna kamata.
 9. Dragomir Gabrić d.o.o. pridržava pravo ne prihvatiti prijavnicu. U tom slučaju će Naručitelj biti odmah obaviješten.
 10. Dragomir Gabrić d.o.o. pridržava pravo da u slučaju potrebe i više sile promijeni mjesto i/ili termin održavanja programa. U tom slučaju će odmah o istome obavijestiti Naručitelja.
 11. Sudionici predavanja/seminara će prije održavanja istoga dobiti detaljne informacije o mjestu i vremenu održavanja.
 12. Dragomir Gabrić d.o.o. zadržava pravo otkazivanja predavanja/seminara te će u tom slučaju odmah po donošenju odluke obavijestiti prijavljene polaznike te im ponuditi ili povrat uplaćenih sredstava ili kredit prema kotizaciji budućih predavanja/seminara.